Home Gallery Mountain Dew Xtreme Tour Bangalore: BMX/ Inline Skating / Skateboarding

Mountain Dew Xtreme Tour Bangalore: BMX/ Inline Skating / Skateboarding

Photographs of BMX, inline skating and skateboarding champions at the Mountain Dew Xtreme Tour Bangalore Edition. Sandro Dias, Eito Yasutoko, Takeshi Yasutoko, Elliot Sloan & 10-time world BMX champion Dennis McCoy were sky high leaving the spectators awestruck.