Home Suzuki Gixxer SF priced at Rs. 1,00,657 on-road Bangalore Suzuki Gixxer SF MotoGP edition blue

Suzuki Gixxer SF MotoGP edition blue

Suzuki Gixxer SF colour option glass sparkle black

Suzuki Gixxer SF MotoGP edition blue

Suzuki Gixxer SF all colour options