Home Suzuki Gixxer SF priced at Rs. 1,00,657 on-road Bangalore Suzuki Gixxer SF all colour options

Suzuki Gixxer SF all colour options

Suzuki Gixxer SF colour option glass sparkle black

Suzuki Gixxer SF all colour options

Suzuki Gixxer SF wind tunnel testing
Suzuki Gixxer SF MotoGP edition blue