Home Kawasaki Ninja H2 with Team 38 sets World Record at Bonneville Kawasaki Ninja H2 with Team 38 Bonneville

Kawasaki Ninja H2 with Team 38 Bonneville

Kawasaki Ninja H2 with Team 38 Bonneville record

Kawasaki Ninja H2 with Team 38 Bonneville

Kawasaki Ninja H2 with Team 38 Bonneville record
Kawasaki Ninja H2 with Team 38 sets World Record at Bonneville